Om het registratieformulier uit te printen in Microsoft Internet Explorer gaat u met de muisaanwijzer op de tekst staan en klikt u op de rechtermuisknop en selecteert afdrukken, in Netscape Navigator klikt u met de linkermuisknop op het registratieformulier (1 keer) en klikt u boven in de menubalk op bestand en selecteert u frame afdrukken.

   Selecteer hier wat er van toepassing is.Dhr. Mv. * * dit zijn de verplichte velden.

Achternaam:*

Voorletters:
Geboortedatum:
Adres:*
Postcode:*
Plaats:*
Telefoon:
Fax:
E-mail:*
Hyperlink:
Categorie:*
Sub categorie 1: Bijvoorbeeld:
Beeldend kunstenaar
Fotograaf
Sub categorie 2: Schilder
Abstract
Portret


DE VOLGENDE INFORMATIE HEEFT BETREKKING OP DE INHOUD VAN UW 'MINI-SITE'.

Titel:* Onder deze naam bent u
alfabetisch te vinden
Foto 1 titel: max. 20 tekens
Foto 2 titel: max. 20 tekens
Foto 3 titel: max. 20 tekens
Foto 4 titel: max. 20 tekens
Foto 5 titel: max. 20 tekens
Het formaat van de door u opgestuurde foto's is maximaal 20x25cm per foto (grootte op scherm kan afwijken). Vermeld telkens de titel van de foto ook aan de achterzijde van de foto.
Algemene voorwaarden D4.
Alle toegezonden fotografische reprodukties blijven in het bezit van BEKIJK.NL mits door de deelnemer een aan zichzelf geadresseerde, gefrankeerde enveloppe wordt meegezonden, waarna zij worden geretourneerd.
Besluit u tot het zenden van digitale versies in GIF/JPEG formaat dan is het formaat maximaal 800x600 in 100dpi.

U kunt hierbeneden hetgeen invullen wat u aan kijkers wilt laten weten: Naam, Adres, Telefoon, Fax, E-mail, Hyperlink etc. Maar ook uw CV, prijzen, formaten, menukaarten of gedichten.

Tekst (maximaal 1000 tekens)
 
Hiermee bent u lid van Bekijk.nl met het standaard 'Mini-Site' € 37,-
         
Extra:        
         
Foto 6 titel:  € 7,- max. 20 tekens
Foto 7 titel:  € 7,- max. 20 tekens
Foto 8 titel:  € 7,- max. 20 tekens
Foto 9 titel:  € 7,- max. 20 tekens
Foto 10 titel:  € 7,- max. 20 tekens


Extra tekst (maximaal 1000 tekens)
€ 7,-
Naar aanleiding van de introductie momenteel 10% korting totaal:Bovenstaande prijzen gelden voor individuele deelnemers, voor deelnemers met een landelijke bekendheid / verspreiding gelden andere voorwaarden. Voor informatie E-Mail.Maak uw totaal bedrag over aan BEKIJK.NL. Print uw registratieformulier, onderteken het en stuur het tezamen met uw foto's op aan BEKIJK.NL. Klik daarna op verzenden en het formulier kan door ons verwerkt worden.
Algemene voorwaarden A.3

De gegevens blijven in eerste instantie geblokkeerd. Zodra de verschuldigde betaling door BEKIJK.NL is ontvangen worden de gegevens in het bestand gedeblokkeerd.

Om het registratieformulier uit te printen in Microsoft Internet Explorer gaat u met de muisaanwijzer op de tekst staan en klikt u op de rechtermuisknop en selecteert afdrukken, in Netscape Navigator klikt u met de linkermuisknop op het registratieformulier (1 keer) en klikt u boven in de menubalk op bestand en selecteert u frame afdrukken.

Plaats:.........................


Datum:..........................


Handtekening:.................................


BEKIJK.NL, KNSM Laan 453, 1019 LG Amsterdam. Tel. 020-6371438 .ABN-AMRO Nr. 438026284.
Giro 3497246. K.v.K. Amsterdam 34130263